top of page

Dokumentární filmy

Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková představují filmy České televize, které vyšly pro celý svět v madridské filmové společnosti:

GOYA PRUCCIONES - SERIE HISTORIA

České poetické vidění světové historie v hraných dokumentárních filmech. Níže španělské DVD obaly českotelevizních filmů na webových stránkách GOYA PRODUCCIONES a níže také webové linky a trailery.

Mikuláš - Svatý mistr v obdarování

Historie, legenda a tradice se v dokumentu o sv. Mikuláši spojují v pestrobarevný obraz muže, který je právem považován za nejznámějšího křesťanského světce v dějinách.

Marie Magdaléna - apoštolka apoštolů

Nevěstka, nebo služebnice Krista? Příběh jedné z nejvýznamnějších žen Nového zákona, která Ježíše doprovázela ke kříži a byla svědkyní jeho vzkříšení.

otakarofilm-dokument-marie-magdalena-500.jpg

MARIA - Matka Ježíšova

Biblická osobnost, která je uctívána jako Matka Boží ve všech křesťanských církvích bez rozdílu vyznání. Proměny jejích zobrazení v průběhu staletí.

otakarofilm-dokument-maria-matka-500.jpg

K vydání se připravují: University-tajemství evropského zázraku, Relikvie tajemství svatých, Misie a hraný film Alenka v zemi zázraků a další.

 

Děkujeme všem, kteří se na našich filmech, jejich šíření a propagaci podíleli.

 

Za – Bedna Films – Jakub Červenka, Punk Film – Ondřej Beránek a JesuPrague Film – Jan Mrzena – autoři a režiséři:

Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt.

Hlavní stránka Goya Producciones

http://www.goyaproducciones.com/

http://www.goyaproducciones.com/portfolio/

bottom of page